• Sposoby płatności

SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

  • Visa
  • Visa Electron
  • Mastercard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Blue Media S.A.. – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej https://bluemedia.pl/

Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu https://bluemedia.pl/. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: Blue Media S.A..

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A..

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Termin płatności:

W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

banner_platnosci_kart-blik.png

banner_1215x200A.png